360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Thoralf Müller
For os er skærekvaliteten det udslagsgivende købskriterie. Kun materiale, der er afskåret ensartet, kan komprimeres i siloen.
Thoralf Müller, landbrugsvirksomheden Pfersdorf eG, Tyskland - Fendt Katana 650
For os er skærekvaliteten det udslagsgivende købskriterie. Kun materiale, der er afskåret ensartet, kan komprimeres i siloen.

Interesseret i fremskridt

For landbrugsvirksomheden Pfersdorf eG startede alt med en Fortschritt-finsnitter. Den gang, før murens fald, før den nuværende virksomhed opstod ud fra landbrugskooperativet. Grønt så langt øjet rækker – ikke kun på gården i Sydthüringen, men også i landskabet med græsmarker mellem Grabfeld og mellembjergene Thüringer Wald.
Fendt Katana 650 kører over græsmarkerne og finsnitter høsten
Der er masser at lave for Fendt Katana 650: 40 procent af arealerne i landbrugsvirksomheden Pfersdorf er græsmarker.

I fokus: Græsmarkerne

Allerede i tiden under DDR sad Graham Trommer på finsnitteren og sørgede for at høsten fra græsmarkerne kom ind i siloen. Der er sket meget i de seneste 32 år. Medarbejderne på landbruget er åbne over for de tekniske fremskridt - eller med andre ord, forandringerne til fordel for forbedringer. I dag er der stadig 23 tilbage af de oprindelige 360 medlemmer - alle inklusive medarbejdere.
Pålidelighed, begge ben på jorden, en bæredygtig måde at agere på og åbenhed over for innovationer er kun nogle af de egenskaber, som beskriver medlemmernes gøren og laden. Og præcis disse egenskaber definerer også høstteknikken til grøntfoder hos Fendt. Den nye generation af Katana, Katana 650, er en finsnitter, der er videreudviklet helt ind i kerne, med en betydeligt øget effektivitet. Flere fordele grundet integrationen af nye ideer i et velfungerende maskinkoncept. Et skridt fremad.

Ingen betænkeligheder

Efter at traktorflåden i Pfersdorf allerede i begyndelsen af årene efter år 2000 blev omlagt til Nature-Green fra Marktoberdorf, fulgte snitteteknikken efter i 2015. I de seneste 7 år er høstes der foder til ensilage med Katana på det tidligere kooperativ med driftsfokus på jordbrug, kvæghold og biogas. Den gang var den overbevisende pakke af finsnittere, tilliden til mærket Fendt samt den fremragende service fra den lokale forhandler udslagsgivende for skiftet af mærke. Frem for alt havde den erfarne og mangeårige fører af finsnittere Graham Trommer i starten stadig betænkeligheder ved endnu et skift til et nyt mærke. Men hvorfor ikke? Indtil videre har det kunnet betale sig at satse på en ny hest. „Jeg startede med en Fortschritt-finsnitter. Siden da er der sket en masse med teknikken og hvert skift var et skridt i den rigtige retning - både rent teknisk og også i forhold til arbejdskvaliteten“, som Graham Trommer sammenfatter det.
„For os er snittekvaliteten det udslagsgivende købskriterie. Kun materiale, der er afskåret ensartet, kan komprimeres i siloen, så vi kan udnytte foderkvaliteten fuldt ud til kvæghold og biogasproduktion“, forklarer Thoralf Müller, der er direktør i landbrugskooperativet i Pfersdorf. Med den nye Katana 650 er snitkvaliteten endnu en gang optimeret: Selv ved udbytter med forskelligt fugtindhold viser den større snittetromle og de seks forpressevalser præcis hvad de kan.
Forkompressionen af det afskårne materiale og de 6 forpressevalser giver mulighed for en endnu højere behandlet materialemængde - uden at snitkvaliteten lider under det. Takket være det uafhængige, hydrostatiske drev på forsatsen og forpressevalserne kan omdrejningstallettilpasses optimalt til høstbetingelserne. Dermed forbliver snitlængden konstant.
Thoralf Müller står ved siloen og vurderer ensilagen i sin hånd
For Thoralf Müller er ensilagekvaliteten afgørende for gårdens succes.

Resultatet: En fremragende ensilage

Katana 650 opfylder alle forventninger i landbrugsvirksomheden Pfersdorf efter den første sæson. „Ensilagen, som vi henter fra siloen til foderet, er nærmest perfekt. Og det bidrager snitkvaliteten på Katana til i meget høj grad“, er Müller sikker på. Efter 560 driftstimer i den første kampagne taler de første udsagn rent til fordel for den yngste generation af finsnittere: Alle steder er nemt tilgængelige ved vedligeholdelsen, og de enkelte komponenter nås bekvemt fra bunden. Det er dog helt afgørende, at de vigtigste vedligeholdelsespunkter ikke er spærret af nogen komponenter. Og hvis vi alligevel havde spørgsmål til Katana, var servicen fra Raiffeisen Technik til enhver tid ved vores side, lyder de rosende ord om forhandlerens service fra føreren af finsnitteren.
„Ved skiftet fra gammel til ny har vi haft fokus på emnet benzinforbrug. Omregnet til ydelsen har Katana 650 et lavere brændstofforbrug. Og det kan godt betale sig ved de aktuelt høje benzinpriser. En positiv sideeffekt, som vi pr. nyder godt af på hver hektar, vi finsnitter“, forklarer direktøren. Maskinen passer til bedriften og forventningerne blev 100 procent opfyldt, hvilket gør at de på gården kan se lyst ind i fremtiden.