360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Buckle-familiens far og hans søn står foran deres sorte Fendt IDEAL 9T
Chaufførerne eksperimenterer med indstillingerne for at få de bedste resultater. Det er godt for os alle.
Buckle-familien, familievirksomhed, East Yorkshire på Englands østkyst - Fendt IDEAL 9T
Chaufførerne eksperimenterer med indstillingerne for at få de bedste resultater. Det er godt for os alle.

Anvendelse i hele verden

Med ca. 1.800 ha ligger Buckle-familielandbruget på Englands østkyst, blot nogle få kilometer fra havet. Humber-floden, der løber lige i nærheden af deres landbrug, munder ud i Nordsøen. En stærk havbrise, som karakteriserer stedet, giver fugtig og tung jord - tørke forekommer næsten aldrig her. Halvdelen af det dyrkede område dyrkes med hvede. Et typisk sædskifte omfatter vinterhvede, byg, raps og hvede, efterfulgt af foderærter. Bedriften omfatter også en særskilt husdyrbedrift. Græsensilage, som kræves, stammer også fra familiens jord. Store dele af den halm, der produceres, presses til baller og sælges. En intern mølle, der maler hvede og byg til foder. Under høsten kæmper driftsleder Rob Buckle med, at han kun har begrænsede tidsrum til rådighed, som han skal udnytte optimalt. Da de forrige mejetærskere skulle udskiftes, var det meget vigtigt for ham at øge kapaciteten med de nye maskiner. Efter en demonstration i virksomheden faldt beslutningen hurtigt på to Fendt IDEAL 9T. Mejetærskerne, der er udstyret med bælter, har en skærebredde på 12,2 meter, og de ligger således klart over den tidligere bredde på 10,5 meter. Rob Buckle ønskede at øge arbejdsydelsen med de bredere skæreborde.

Minimumstab, høj ydeevne

Rob Buckle fremhævede, at hans nye 9T Fendt IDEAL er udstyret med IDEALharvest - et system, der anvendes til automatisering af mejetærskere. Afhængigt af hvilken høststrategi (f.eks. minimering af brudkorn, minimering af korntab eller optimering af kornrenhed) chaufføren har valgt, indstilles rotor- og blæseromdrejningstallet, over- og undersold åbninger samt kørehastigheden automatisk. Akustiske sensorer langs rotoren og sold måler belastningen med høstmateriale og viser denne i realtid på terminalen i forhold til tærske- og rensningssystemernes kapacitet, herunder spild. Et kamera viser billeder, der kan bruges til at kontrollere kornkvaliteten. På denne måde registrerer chaufføren uudnyttet kapacitet eller begrænsningerne tidligt for at kunne tilpasse indstillingerne i overensstemmelse hermed. En yderligere fordel er, at den konstante overvågning af soldkassen og de automatiske justeringer afslører potentielle overbelastningssituationer og undgår dermed tab.
Ryan Wilson sidder her i førerhuset på Fendt 9T.
Mejetærskerfører Ryan Wilson er tilfreds med den nye IDEAL 9T’s ydelser

I gode hænder

Ryan Wilson og Ben Smith kørte de nye mejetærskere på Buckle-familiens gård under høsten - for begge var det den første sæson som en mejetærskerførere på fuld tid. På grund af de sædvanlige Fendt-betjeningselementer, som chaufførerne allerede kendte fra andre maskiner, var det nemt at vænne sig til Fendt IDEAL 9T. En yderligere fordel var, at den lokale Fendt-forhandler sørgede for en introduktion: For chaufførerne var det ikke kun en intensiv oplæring i deres nye mejetærskere, men også kontakten til produktspecialisten Ant Ribson via mobiltelefon, som altid stod til rådighed for chaufførerne i tilfælde af spørgsmål.

Alt ud

Under høsten viste Fendt IDEAL, hvad den duede til. Efter en våd vinter og ugunstige vejrforhold om foråret var bestandene på Buckle Farm mangelfulde. Med IDEALharvest reagerede mejetærskeren dog øjeblikkeligt på de mindste ændringer i plantetætheden, tilpassede arbejdsydelsen og opnåede således høj kvalitet og minimerede tab. "Jeg vidste præcis, hvad der skete i mejetærskeren takket være informationerne på terminalen. Disse oplysninger gjorde det muligt for mig at træffe kvalificerede beslutninger for at forbedre ydeevnen yderligere. I realtid kunne man spore de resultater, som mine beslutninger medførte. Det er smart," siger chaufføren Ryan Wilson. Driftsleder Rob Buckle er også overbevist om, at let adgang til de nøjagtige ydelsesdata for de to mejetærskere fremmer en sund konkurrence mellem chaufførerne: "Chaufførerne eksperimenterer med indstillingerne for at få de bedste resultater. Det er godt for os alle," er han sikker på. Ben Smith er særlig glad for Fendt IDEAL’s SuperFlow-skærebord, som tjente ham godt under høsten af byg. "Undersiden var våd, og en stor del af afgrøden lå på ​marken, men skærebordet løste opgaven uden problemer og uden brug af akshævere. Kapacitete lå på ​ca. 60 tons pr. time ved en ​ gennemsnitlig hastighed på ​6 km/h. Spild var minimalt. Fendt IDEAL har sikret sig en fast plads i maskinparken på Buckle Farm, fordi ​Rob Buckle er overbevist om fordelen ved sin investering i de nye mejetærskere fra Fendt, og hans personale er af samme opfattelse.