360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Ben Walkers og Alex Robinson står over for deres Fendt IDEAL8 mejetærskere.
Vi så, at Fendt IDEAL var noget særligt og ville give os den ydeevne, vi havde brug for.
Lincolnshire Field Production, Maskinstationsejer, Lincolnshire, England - Fendt IDEAL 8T
Vi så, at Fendt IDEAL var noget særligt og ville give os den ydeevne, vi havde brug for.

Anvendelse i hele verden

Da to gamle mejetærskere skulle erstattes af nye, faldt valget på to Fendt IDEALS 8T på Lincolnshire Field Products, som allerede har klaret deres anden sæson til UG. Lincolnshire Field Products (LFP) dyrker ca. 6.700 ha landbrugsjord. Størstedelen af jorden anvendes til dyrkning af grøntsager og rodfrugter, 1.800 ha til dyrkning af korn. De dyrkede afgrøder omfatter ærter, hvede, bønner og raps. Hveden anvendes hovedsagelig som foder. En del af det anvendes som såsæd. Næsten alt halm presses i baller og anvendes til at dække gulerødder eller sælges til energiproduktion og som strøelse til kvæg. Bedriftens maskinpark består hovedsagelig af traktorer fra Fendt, der leveres af den lokale AGCO-forhandler Chandlers Ltd. "Fendt traktorer er pålidelige, effektive og har fremragende ergonomiske egenskaber, hvilket er meget vigtigt for vores fuldtidslandmænd", forklarer Paul Langford, Senior Farm Manager hos LFP. "Herudover er de rigtigt gode til at holde værdien."

Høj ydelse overbeviser

Hvis der skal høstes korn på et så stort areal, er det nødvendigt med en høj arbejdskapacitet for at kunne udnytte tidspunkterne med passende vejr optimalt. "Vores forhandlere kunne i starten ikke tilbyde nogen mejetærsker med den krævede ydeevne, så i årenes løb har vi testet en række forskellige mærker for at finde den perfekte maskine", siger Paul Langford. "I 2009 købte vi vores første mejetærsker, som blev erstattet af et andet mærke efter fem år. Selv om de begge havde den ønskede kapacitet, var rotortærskningen aggressiv, hvorved halmkvaliteten blev forringet. Da vi hørte, at Fendt IDEAL var under udvikling, blev vi straks interesserede. Vi så, at Fendt IDEAL var noget særligt og ville give os de resultater, vi havde brug for." "Da vi talte om at udskifte den tidligere mejetærsker, var effektivitet og højere ydeevne de vigtigste faktorer til at reducere høsttiderne. Desuden skulle den nye mejetærsker køre på bælter", tilføjer Clive Barber, Fendt produktspecialist hos Chandlers. Herefter bestilte Paul Langford to 8 T Fendt IDEAL med 10,5 m PowerFlow-skærebord til at erstatte to 9 m maskiner til 2019-høsten. "Vores prioritet var at opnå en høj kørehastighed uden tab. Da Fendt IDEAL kun har været til rådighed i kort tid, forventede vi startproblemer, men vi havde tillid til, at vi var i gode hænder hos Fendt og Chandlers Team, hvis der opstod problemer", tilføjer driftslederen. Bælterne blev valgt for at beskytte jordbunden, som spænder fra mudder til tungt ler og ​lider under komprimering næsten alle steder. De foretrækkes desuden frem for dækkene ved vejbrug og tillader transporthastigheder på 40 km/h.
IDEAL 8 er her udstyret med IDEALharvest i førerrummet. Du kan se de forskellige skærme, som mejetærskere er udstyret med.
Med IDEAL-høsten ved mejetærsker-føreren altid, hvad der foregår i hans FendtIDEAL.

Brugervenlig betjening

Ben Walker har kørt mejetærsker hos LFP siden 2002 - Fendt IDEAL 8T er hans nye arbejdsplads. Maskinen er udstyret med IDEALharvest. Systemet giver Ben Walker realtidsoplysninger om, hvad der foregår i hans mejetærsker. Ved hjælp af billeder fra et kamera kan føreren vurdere kornkvaliteten. De indsamlede data anvender IDEALharvest til automatisk at justere mejetærskernes systemer automatisk, således at kvaliteten eller tabene ligger inden for de angivne parametre, og arbejdsydeevnen maksimeres. Da soldets kapacitet konstant overvåges, og tilpasningen sker automatisk, opdages potentielle overbelastningssituationer, inden de opstår, således at spild minimeres. "For at få det bedste ud af mejetærskeren har jeg tidligere altid været nødt til at gætte, hvad der foregår inde i mejetærskeren. Men IDEALharvest er forsynet med en visuel realtids-visning, der viser hele processen på skærmen", forklarer Ben Walker. "Jeg kan til enhver tid se præcis, hvad der sker i mejetærskeren. Når der opstår problemer, ved jeg hvorfor, og når det går godt, kan jeg fortsætte med at forbedre det." Ben Walker ser tilbage på mange års erfaring og har tillid til at kunne tilpasse mejetærskeren optimalt, når høstbetingelserne er konstante, og afgrøderne er gode. "Men forholdene ændrer sig ofte på markerne og i løbet af dagen. Dette års høst var meget varierende variabel, da jorden var våd i løbet af vinteren. Ved en tynd bevoksning vil jeg øge kørehastigheden ved manuel betjening, bliver bevoksningen tættere, vil jeg nedsætte hastigheden. Det gør IDEAharvest også, men den indstiller samtidig tærske- og rensningssystemerne til optimale resultater og fortsætter dette hele dagen. En chauffør kunne ikke opnå denne ydeevne", er chaufføren sikker på.

Lettere dokumentation

Bedriften bruger også VarioDoc Pro. Systemet gøre det lettere at udveksle opgaver og ledelsesdata mellem maskinerne og kontoret. Før chaufføren kører ind på marken, sendes data om de marker, der skal bearbejdes, fra Farm-Management-System (FMS) til mejetærskeren. Når mejetærskeren kører ind på marken, registreres placeringen, og afgrænsnings- og styrelinjerne indlæses automatisk. Systemet sender automatisk de registrerede udbytter og ​ fugtighedsdata til FMS, så snart marken er høstet.

Overbevisende resultater

Selv om væksten var mangelfuld i vinters og foråret på grund af de gunstige vejrforhold, opnåede Fendt IDEAL 8 T op til 60-65 tons pr. time i hvede. Stråkvaliteten kunne sammenlignes med en rystemejetærskers. ​ Kornprøven var fremragende med minimale kornskader. Spild anses for at være ubetydelige. "Det er den type ydeevne, vi håbede vi ville få ud af en mejetærsker af denne størrelse" tilføjer Ben Walker. "Ved fremavl er ​det vigtigt for at opnå maksimal kornkvalitet. Vi ønskede en høj arbejdsydelse og et intakt strå. Dual-Helix-rotorerne giver et kæmpe tærske- og separationsområde, hvilket betyder, at afgrøderne ikke knuses eller klemmes. I stedet behandles strået skånsomt, så det egner sig perfekt til presning."

Økonomisk på farten

En anden fordel ved Fendt IDEAL var dens brændstofforbrug. Selv om mejetærskerne har en højere produktion end de tidligere anvendte maskiner, ​kræver de betydeligt mindre brændstof. Hver mejetærsker brugte ca. 800 liter brændstof på en typisk arbejdsdag i Lincolnshire Field Products. Sammenlignet med de tidligere anvendte mejetærskere sparer dette 30 liter pr. time eller 400 liter ​ pr. dag. "Vi er meget tilfredse med vores beslutning om at investere ​ i den ideelle 8T," siger Paul Langford. ​"Vi ønskede højere ydeevne, lavere brændstofforbrug og ​ den bedst mulige stråkvalitet, ​ og alle disse krav opfyldes af Fendt IDEAL 8T."