360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Fendt 1050 Vario kørte op ad skråninger på mere end 12 %. Det klarede ikke en gang tipvognen, selv om den har sekshjulstræk.
Marcel & Renè Rönnebeck, administrerende direktør og serviceudbyder, Tyskland - Fendt 930, 939 Vario
Fendt 1050 Vario kørte op ad skråninger på mere end 12 %. Det klarede ikke en gang tipvognen, selv om den har sekshjulstræk.

Arbejde på månen

Vinden suser. Og det regner. Ikke noget for dem, der elsker dejligt vejr. Og ikke lige de rigtige omgivelser for naturelskere. Fordi sådan som det tidligere område for brunkulsminen i Klettwitz ser ud nu, kunne det lige så godt være månen. Men så hører man lyden af motorer og ser i det fjerne, at der gror planter. Så er det, at man lige netop kan ane, at månelandskabet en gang i fremtiden vil blive et naturreservat.

Her er der siden oktober 2015 blevet flyttet mængder af jord af en gruppe, der hører til BTF Rönnebeck GmbH. Brødrene Marcel og Renè Rönnebeck leder den familiedrevne virksomhed, der har specialiseret sig entreprenør- og transportservices.

"Oprindeligt havde Renè og jeg hver en enkeltmandsvirksomhed," forklarer Marcel Rönnebeck, direktør.

"Efter noget tid fik vi flere og flere opgaver, og derfor slog vi i 2013 vores virksomheder sammen. Et år senere grundlagde vi BTF Rönnebeck GmbH og investerede i byggeudstyr og traktorer," siger den yngre bror. Virksomheden har nu 17 fastansatte.

Renè Rönnebeck, den ældre bror, har ansvaret for koordineringen af opgaverne samt færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Det var ham, der skubbede på med ideen med traktorerne. "Når vi deltager i licitationsudbud, er det en fordel, hvis køretøjerne er godkendt til kørsel på vej. Desuden skal maskinerne have ekstreme færdigheder i terrænet. Hvis du ser på det her område og lægger mærke til vejret, har du ikke noget valg. En lastbil med fire aksler ville ikke kunne komme igennem det her. Under ingen omstændigheder!", siger anlægschefen om hans valg af Fendt 930 og 939 Vario. "Fendts traktorer har helt klart fordelen her: De er godkendt til kørsel på vejen, de kører 60 km/t, de klarer hårdt terræn og giver mig forskellige monteringsløsninger. Jeg kan f.eks. anvende en jordstabiliseringsmaskine sammen med dem. Med en tipvogn kan jeg kun køre jord frem og tilbage, og det samme gælder en lastbil."

Glat underlag og dybe vandhuller

Udfordringen på jorden i den tidligere brunkulsmine Klettwitz er slaggebjergene, der ligger langt over vandspejlet med næringsfattig jord, bestående af grus, ler, mergel, muldjord og kul. Dertil kommer de stejle skråninger, hvor der er fare for erosion og jordskred, og som har en række resthuller. Det er en typisk tilstand, efter at minedriften er opgivet. Formålet med saneringen er at fjerne alt farligt mineaffald, forebygge farer og muliggøre brugen af landskabet efter minearbejdet. For at kunne gøre dette var det nødvendigt at fjerne enorme mængder jord. "Vi flyttede 450.000 m³ mellem november 2015 og juli 2016, inklusive profileringsarbejde på skråningerne,” forklarer Renè Rönnebeck om det enorme jordflytningsarbejde. "Vores maskiner skal transportere ca. 2.000 m³ hver dag. Afhængigt af vejret kan det imidlertid være mindre på nogle dage. Når det regner meget, bliver jorden glat, og dybe huller fyldes med vand."

De to Fendt-traktorer har arbejdet konstant i næsten et år nu, og de har omtrent 2.500 arbejdstimer bag sig – alle uden problemer eller større reparationer. "De to har virkelig udført et fantastisk arbejde," siger Renè Rönnebeck, der roser sine to 900 Vario-traktorer. "Fendts maskiner er mere håndføre end alle de andre. Det bemærker jeg på de render, jeg laver. Maskinerne er konstant udsat for korte, små stødbelastninger på vejene her. Vi afprøvede flere forskellige traktormodeller: Fastgørelsen til hjulkasserne brækkede tit af. Traktorerne går simpelthen fra hinanden under kørslen på grund af de mange vibrationer! Og transmissionerne og motorerne fra andre producenter kan ikke klare dette udfordrende terræn. Fendt var den eneste, der klarede det her. Det samme gælder elektronikken: Følerne på de andre svigtede som følge af snavs. Så sad hele traktoren fast, og jeg kunne ikke gøre mere."

"Vi flyttede 450.000 m³ jord mellem november 2015 og juli 2016, inkl. arbejde på skråningerne."

Marcel Rönnebeck (til højre) og Renè Rönnebeck (til højre) diskuterer de næste arbejdstrin.
(fra højre) Denny Schulz fra BayWa Technik Vetschau rådgiver den familiedrevne virksomhed: Renè Rönnebeck har ansvaret for koordineringen af opgaverne, hans mor, Petra Rönnebeck, arbejder i kontoret, og Marcel Rönnebeck står for administrationen.

Entreprenøren sætter pris på det arbejde, de to Varioscan'er udfører, og han ved også, hvordan arbejdet her adskiller sig fra landbrugsopgaver. "I marken har jeg forholdsvis ensartet belastning og trækkraft. Belastningen varierer meget i løbet af vores arbejde: Jeg kører hele tiden fra plant underlag til skråninger og tilbage. Der kræves stor effekt for at komme op ad skråningerne. Endvidere er der vandhuller, enorme furer og blød, sandet jord – traktoren skal også kunne køre her. Og traktorerne er udsat for varierende belastninger hundredvis af gange hver dag!"

1050 Vario i udholdenhedstest

Da Renè og Marcel Rönnebeck allerede har afgivet bud på en ny, større opgave til genopretning af et område med en tidligere åben mine, planlægger de allerede nu arbejdet med maskinerne. Der vil under alle omstændigheder igen blive anvendt Fendt-traktorer ved disse hårde opgaver. Med dette tunge arbejde i tankerne har den nye Fendt1000 Vario også interesse for brødrene. De havde mulighed for at afprøve en Fendt 1050 Vario en dag i deres maskinpark.

Renès dom er klar: "Fendt 1050 Vario kørte op ad skråninger med en hældning på mere end 12 %. Det klarede ikke en gang tipvognen, selv om den har sekshjulstræk. Meget imponerende!"

Det nye intelligente firehjulstrækskoncept på Fendt 1000 Vario, overbeviser sammen med dens 500 hestekræfter både fører og chef. "Jeg synes også, at det er meget imponerende, at 1050 Vario ikke en gang har behov for en frontvægt. Den kan trække den store treakslede tipvogn uden en frontvægt og forblive stabilt på underlaget. Vi anvender frontvægte på 900-serien her, fordi de ellers ville flyde.”

Indtil juli skal holdet fra BTF Rönnebeck GmbH stadig flytte ca. 200.000 m³ fra udgravningens sider og køre det ned i sænkningen. Derefter vil jorden i området foran udgravningen og på kanterne blive presset sammen og stabiliseret, så der ikke længere er fare for jordskred. Kanterne udformes som terrasser, så vandet kan løbe af i en rende. "Blandt anlægsvirksomhederne siger man, at der de næste 30 til 35 år vil være tilstrækkeligt med områder i de tidligere brunkulsminer, der skal genoprettes," siger Renè, idet han beskriver de kommende opgaver. "I føle de lovgivende myndigheder skal alle grus- og brunkulsmineområder genoprettes. På den måde omdannes det nuværende månelandskab til et naturparadis for planter og dyr i fremtiden - ved hjælp af de to Fendt-traktorer.

Det nye, intelligente firehjulstræk og det integrerede dæktryksreguleringssystem VarioGrip betyder, at selv den dybeste fure ikke er et problem for Fendt 1050 Vario.

"Fendt 1050 Vario kørte op ad skråninger med en hældning på mere end 12 %. Det klarede ikke en gang tipvognen, selv om den har sekshjulstræk."

Landskabet i dag er en følge af mange års minedrift, der nogle steder allerede begyndte for 150 år siden. For at kunne bryde kul blev floder og grøfter flyttet, og hele landsbyer måtte give plads for den åbne mine. Her er en transportbro i det åbne mineområde Klettwitz i 1960’erne. (foto: ©LMBV)