360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Familiefar Buckle og hans sønn står foran deres svarte Fendt IDEAL 9T
Førerne eksperimenterer med innstillingene for å få de beste resultatene. Dette har vi alle nytte av.
Buckle-familien, familiebedrift, østlige Yorkshire på Englands østkyst - Fendt IDEAL 9T
Førerne eksperimenterer med innstillingene for å få de beste resultatene. Dette har vi alle nytte av.

Bruk over hele verden

Buckle-familiens virksomhet er på rundt 1800 hektar på østkysten av England, bare noen få kilometer fra havet. Humberelven, som renner forbi like ved gården, renner ut i Nordsjøen. En sterk havbris, som kjennetegner beliggenheten, sørger for fuktighet og tung jord – her forekommer tørke nesten aldri, og familien fyller halvparten av det dyrkbare arealet med hvete. Et typisk vekstskifte inkluderer høsthvete, bygg, raps og hvete, avvekslende fulgt av fôrerter. Selskapet har også en egen storfeavlsvirksomhet. Grasensilasjen som kreves til dette, hentes også fra familiens jord. Store deler av den resulterende halmen presses i baller og selges. En egen mølle maler hvete og bygg til dyrefôr. Under innhøstingen sliter driftsleder Rob Buckle med at han kun har svært begrensete tidsvinduer tilgjengelig, som han må utnytte optimalt. Da de tidligere skurtreskere skulle byttes ut, var kapasitetsøkning med de nye maskinene spesielt viktig for ham. Etter en demonstrasjon på selskapets egen gård falt beslutningen raskt på to Fendt IDEAL 9T. Skurtreskerne, som er utstyrt med beltedrift, har en skjærebordsbredde på 12,2 meter – så de ligger godt over den forrige bredden på 10,5 meter. Rob Buckle ønsket å øke produktiviteten med de større skjærebordene.

Minimalt tap, høy ytelse

Det var viktig for Rob Buckle at hans nye Fendt IDEAL 9T ble utstyrt med IDEALharvest – et system som brukes til å automatisere skurtreskere. Avhengig av hvilken innhøstingsstrategi (f.eks. minimere knust korn, minimere spill eller optimalisere kornrenheten) føreren har valgt, stilles rotor- og viftehastigheten, øvre og nedre soldåpninger og kjørehastigheten inn automatisk. Akustiske sensorer langs rotoren og soldkassen måler avlingsutnyttelsen og viser dette i sanntid på terminalen i forhold til kapasiteten til treske- og rensesystemene, inkludert spill. Et kamera leverer bilder som kan brukes til å sjekke kornkvaliteten. På denne måten gjenkjenner sjåføren kapasitetsreserver eller begrensninger på et tidlig tidspunkt for å kunne tilpasse innstillingene deretter. En videre fordel er at den kontinuerlige overvåkingen av soldene og de automatiske justeringene gjenkjenner potensielle overbelastningssituasjoner og dermed unngår spill.
Ryan Wilson sitter her i førerhuset på Fendt 9T-skurtreskeren.
Skurtreskerfører Ryan Wilson er fornøyd med ytelsen til den nye IDEAL 9T

Godt ivaretatt

Ryan Wilson og Ben Smith kjørte de nye skurtreskere på familiegården Buckle under innhøstingen - for begge var det den første sesongen som treskerførere på fulltid. Takket være de velkjente Fendt-betjeningen, som sjåførene allerede var kjent med fra andre maskiner, var det lett å venne seg til Fendt IDEAL 9T. Et ekstra pluss var introduksjonen fra deres lokale Fendt-forhandler: Førerne fikk ikke bare intensiv opplæring i sine nye skurtreskere, men også mobilnummeret til produktspesialisten Ant Ribson, som var tilgjengelig til enhver tid for å svare på alle spørsmål førerne hadde.

Få ut alt

Under innhøstingen viste Fendt IDEAL hva som bor i den. Etter en våt vinter og dårlig vårvær var plantetettheten på Buckle Farm ganske uttynnet. Med IDEALharvest reagerte imidlertid skurtreskeren umiddelbart på de minste endringer i plantetettheten, justerte arbeidsytelsen og beholdt dermed kvaliteten og minimerte spillet. «Fra displayene på terminalen visste jeg nøyaktig hva som skjedde i skurtreskeren. Denne informasjonen gjorde det mulig for meg å ta riktige beslutninger for å forbedre ytelsen ytterligere. Jeg var i stand til å se resultatene som ble oppnådd gjennom beslutningene mine i sanntid, det er smart», sier sjåføren Ryan Wilson. Driftsleder Rob Buckle mener også at enkel tilgang til de nøyaktige ytelsesdataene til de to skurtreskere fremmer sunn konkurranse mellom sjåfører: «Sjåførene eksperimenterer med innstillingene for å få de beste resultatene. Det kommer oss alle til gode», sier han med sikkerhet. Ben Smith er spesielt imponert over SuperFlow-skjærebordet på Fendt IDEAL, som gjorde en god jobb med å høste lang bygg. «Undersiden var våt og mesteparten av avlingen var legde i åkeren, men skjærebordet gjorde jobben uanstrengt og uten bruk av løftere. Flekkinnhøstingsratene var rundt ​60 tonn i timen ved en gjennomsnittshastighet på seks km/t. Tapene var minimale.» Fendt IDEAL har sikret seg en permanent plass i maskineriet på Buckle Farm, fordi Rob Buckle er overbevist om sin investering i de nye Fendt skurtreskere, og hans ansatte er av samme oppfatning.