360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Ben Walkers og Alex Robinson foran sine Fendt IDEAL8 skurtreskere.
Vi så at Fendt IDEAL var noe spesielt, og ville gi oss den ytelsen vi trengte.
Lincolnshire Field Production, entreprenør, Lincolnshire, England - Fendt IDEAL 8T
Vi så at Fendt IDEAL var noe spesielt, og ville gi oss den ytelsen vi trengte.

Bruk over hele verden

Da to gamle skurtreskere skulle erstattes med nye, falt valget hos Lincolnshire Field Products-gården på to Fendt IDEAL 8T, som allerede har gjennomført sin andre sesong med glans. Lincolnshire Field Products (LFP) dyrker ca. 6700 hektar jordbruksland. Den største delen brukes til dyrking av grønnsaker og rotvekster, 1800 hektar brukes til dyrking av korn. Avlinger som dyrkes, omfatter erter, hvete, bønner og raps. Hveten brukes hovedsakelig som dyrefôr. En del av avlingen fungerer som såfrø. Nesten all halmen presses til baller og brukes til å dekke over gulrøtter, eller til å generere energi og selges som husdyrstrø. Selskapets maskinpark består hovedsakelig av Fendt-traktorer levert av den lokale AGCO-forhandleren Chandlers Ltd. «Fendt-traktorer er pålitelige, effektive og har utmerket ergonomi, noe som er veldig viktig for våre heltidsbønder,» forklarer Paul Langford, Senior Farm Manager hos LFP. «De holder også svær godt på verdien.»

Høy ytelse overbeviser

Når et slikt stort område med korn skal høstes, er det nødvendig med en høy kapasitet for å utnytte de egnede værvinduene best mulig. «Vår forhandler kunne i utgangspunktet ikke tilby skurtreskere med ytelsen vi trengte, så vi har prøvd en rekke forskjellige merker gjennom årene for å finne den ideelle maskinen,» sier Paul Langford. «I 2009 kjøpte vi vår første skurtresker, som ble erstattet med et annet merke etter fem år. Selv om begge hadde ønsket kapasitet, var rotorene aggressive og halmkvaliteten ble lidende. Da vi hørte at Fendt IDEAL var under utvikling, ble vi umiddelbart interessert. Vi så at Fendt IDEAL er noe spesielt og at den ville gi oss den ytelsen vi trengte.» «Da vi diskuterte utskifting av selskapets tidligere skurtreskere, var de viktigste faktorene effektivitet og høyere produksjon for å redusere innhøstingstidene. De nye skurtreskerne bør også kjøre på belter», tilføyer Clive Barber, Fendt-produktspesialist hos Chandlers. Paul Langford bestilte deretter to Fendt IDEAL 8T med 10,5 meter PowerFlow skjærebord for å erstatte to 9 meter brede maskiner for 2019 sesongen. «Vår prioritet var å oppnå høy hastighet uten tap. Siden Fendt IDEAL bare hadde vært tilgjengelig i kort tid, forventet vi oppstartsvansker, men vi var sikre på at Fendt og Chandlers-teamet ville ta godt vare på oss hvis det skulle oppstå problemer, legger driftslederen til. Belter ble valgt for å beskytte jorda, som spenner fra nærmest gjørme til tung leire og lider av komprimering nesten overalt. De foretrekkes også fremfor dekk for kjøring på vei, og tillater transporthastigheter på 40 km/t.
IDEAL 8 er her utstyrt med IDEALharvest i førerhuset. Du kan se de ulike skjermene som skurtreskeren er utstyrt med.
Med IDEALharvest vet skurtreskerføreren alltid hva som foregår i hans FendtIDEAL.

Brukervennlig betjening

Ben Walker har kjørt skurtreskere hos LFP siden 2002 – Fendt IDEAL 8T er hans nye arbeidsplass. Maskinen er utstyrt med IDEALharvest. Systemet gir Ben Walker sanntidsinformasjon om hva som skjer i skurtreskeren hans. Med bilder fra et kamera kan føreren vurdere kornkvaliteten. IDEAL harvest bruker de innsamlede dataene til automatisk å justere skurtreskerens systemer slik at kvaliteten eller spillet er innenfor spesifiserte parametere og ytelsen maksimeres. Siden kapasiteten til rensekaret overvåkes konstant og justeringen er automatisk, oppdages potensielle overbelastningssituasjoner før de oppstår, slik at spill reduseres mest mulig. «For å få mest mulig ut av skurtreskeren har jeg hittil måttet gjette hva som skjer inne i skurtreskeren. IDEALharvest tilbyr derimot en visuell sanntidsrepresentasjon av hele prosessen på skjermen», forklarer Ben Walker. «Så jeg kan se nøyaktig hva som skjer i treskeren når som helst. Hvis det oppstår problemer, vet jeg hvorfor, og hvis ting går bra, kan jeg forbedre ting ytterligere.» Ben Walker har mange års erfaring og er trygg på at han kan justere skurtreskeren optimalt når høsteforholdene er ensartede og avlingen er god. «Men forholdene endrer seg ofte innenfor skiftene og i løpet av dagen. Årets innhøstinger var spesielt varierende ettersom jorden var våt gjennom vinteren. Med en tynn avling vil jeg heller øke kjørehastigheten med manuell betjening; hvis avlingen blir tykkere, vil jeg redusere hastigheten. Det gjør IDEALharvest også, men justerer samtidig treske- og rensesystemene for optimale resultater og fortsetter med dette hele dagen. En sjåfør ville ikke kunne opprettholde denne ytelsen,» sier denne sjåføren med sikkerhet.

Tilrettelegge for dokumentasjon

Selskapet bruker også VarioDoc Pro. Systemet forenkler utveksling av oppgave- og styringsdata mellom maskinene og kontoret. Før du kjører inn på et skifte, sendes detaljene om skiftet som skal behandles fra gårdsstyringssystemet (FMS) til skurtreskerne. Når skurtreskere kommer inn på åkeren, gjenkjennes plasseringen og grense- og kjøresporene lastes automatisk. Systemet sender automatisk registrerte avlinger og fuktighetsdata til FMS så snart skiftet er høstet.

Overbevisende resultater

Selv om innhøstingen var ustabil på grunn av ugunstig vær gjennom vinteren og våren, oppnådde Fendt IDEAL 8T spotrater på 60-65 tonn i timen i hvete. Halmkvaliteten kan sammenlignes med den til en skurtresker med halmristere. ​ Kornprøven var utmerket med minimale kornskader. Spillet ble klassifisert som ubetydelige. «Det er denne typen ytelse vi har sett etter i en skurtresker av denne størrelsen," tilføyer Ben Walker. «Ved produksjon av såfrø er det viktig å oppnå maksimal kornkvalitet. Vi ønsket høyere kapsitet og intakt halm. ​ De doble helix-rotorene gir et enormt treske- og utskillingsareal, og gjør at avlingen ikke blir knust eller klemt. I stedet behandles halmen skånsomt slik at den er perfekt for pressing.»

Økonomisk underveis

Et annet plusspoeng med Fendt IDEAL viste seg ved drivstofforbruket. Selv om skurtreskere har høyere effekt enn maskinene som tidligere ble brukt, krever de betydelig mindre drivstoff. Hver skurtresker brukte ca. 800 liter drivstoff på en vanlig arbeidsdag hos Lincolnshire Field Products. Sammenlignet med skurtreskerne som ble brukt tidligere, utgjør dette en besparelse på 30 liter per time eller 400 liter per dag. «Vi er veldig fornøyde med vår beslutning om å investere i Ideal 8T,» bekrefter Paul Langford. «Vi ønsket høyere ytelse, lavere drivstofforbruk og best mulig stråkvalitet, og Fendt IDEAL 8T oppfyller alle disse kravene.»