360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Fendt 1050 Vario körde uppför sluttningar med mer än 12 % lutning. Inte ens dumpern tog sig upp, trots att den är sexhjulsdriven.
Marcel och Renè Rönnebeck, vd och tjänsteleverantör, Tyskland – Fendt 930, 939 Vario
Fendt 1050 Vario körde uppför sluttningar med mer än 12 % lutning. Inte ens dumpern tog sig upp, trots att den är sexhjulsdriven.

Arbeta på månen

Vinden viner och regnet öser ner. Det här är inget för den som gillar behagligt väder. Det är ingen miljö för naturälskare heller. Med tanke på hur den före detta brunkolsgruvan i Klettwitz ser ut just nu skulle vi faktiskt kunna befinna oss på månen. När man sedan hör ljudet av motorer och ser den spirande grönskan längre bort börjar man dock ana att det här månlandskapet kommer att bli ett naturreservat så småningom.

Teamet som har flyttat jordmassor här sedan oktober 2015 tillhör BTF Rönnebeck GmbH. Bröderna Marcel och Renè Rönnebeck driver familjeföretaget, som har specialiserat sig på anläggningsarbete och transport.

”Till en början hade Renè och jag varsitt enmansföretag”, förklarar Marcel Rönnebeck, vd.

”Så småningom fick vi alltfler uppdrag, och 2013 slog vi ihop våra företag. Ett år senare grundade vi BTF Rönnebeck GmbH och investerade i anläggningsmaskiner och traktorer”, säger den yngre brodern. Idag har företaget 17 fastanställda medarbetare.

Storebror Renè Rönnebeck ansvarar för samordningen och genomförandet av projekten på anläggningsplatserna. Det var han som drev igenom idén om traktorerna. ”När vi deltar i anbudsförfaranden är det en fördel att fordonen är godkända för körning på väg. Maskinerna måste också ha extremt goda terrängegenskaper. Med tanke på vädret och hur det här området ser ut har man inte särskilt många val. En fyraxlad lastbil skulle inte ta sig fram här. Inte en chans!”, säger byggledaren och förklarar varför han valde Fendt 930 och 939 Vario: ”Fendts traktorer har flera tydliga fördelar. De är godkända för körning på väg, går 60 km/h, klarar svår terräng och kan användas med många olika redskap, t.ex. markstabilisatorer. Med en dumper kan jag bara flytta jord från en plats till en annan. Samma sak med en lastbil.”

Halt underlag och djupa vattenhål

Utmaningen i området där brunkolsgruvan Klettwitz tidigare låg är avstjälpningsplatsen, som ligger högt ovanför grundvattennivån, och den näringsfattiga marken som består av grus, lera, silt, matjord och kol. Till det kan läggas de branta, erosions- och skredbenägna jordvallarna med flera gruvgångar. Så ser det ofta ut när en gruva har lagts ner. Målet med restaureringen är att avlägsna allt farligt gruvavfall, förebygga risker och möjliggöra användning av det gamla gruvlandskapet. För att det ska bli verklighet måste enorma jordmassor flyttas. ”Mellan november 2015 och juli 2016 flyttade vi 450 000 m³ jord. Dessutom utförde vi profileringsarbeten på jordvallarna”, säger Renè Rönnebeck. ”Våra maskiner transporterar ca 2 000 m³ varje dag. Beroende på vädret kan det dock bli mindre vissa dagar. När det regnar mycket blir marken hal och djupa hål vattenfylls.”

De två Fendt-traktorerna har nu varit i obruten drift i nästan ett år och har omkring 2 500 drifttimmar bakom sig – helt utan problem eller större reparationer. ”De här två har verkligen gjort stordåd”, säger Renè Rönnebeck och syftar på sina två 900 Vario-traktorer. ”Fendts maskiner är tåligare än alla andra. Det märks när jag bygger sänkor. Maskinerna utsätts hela tiden för små, kortvariga stötar på det här underlaget. Vi har testat flera olika traktormodeller, men ofta har hjulhusens fästen lossnat. Traktorerna har bokstavligen fallit sönder under körning på grund av vibrationerna. Dessutom har växellådan och motorn på traktorer från andra tillverkare inte klarat den här krävande terrängen. Fendt är det enda fabrikat som har klarat sig här. Detsamma gäller elektroniken. De andra traktorernas sensorer har slutat fungera på grund av smutsen. Då fastnade hela traktorn och jag kunde inte göra någonting.”

”Mellan november 2015 och juli 2016 flyttade vi 450 000 m³ jord. Dessutom utförde vi profileringsarbeten på jordvallarna.”

Marcel Rönnebeck (till höger) och Renè Rönnebeck (till höger) går igenom nästa arbetsmoment.
Från höger: Denny Schulz från BayWa Technik Vetschau agerar rådgivare till familjeföretaget, Renè Rönnebeck ansvarar för samordningen, hans mamma Petra Rönnebeck arbetar på kontoret och Marcel Rönnebeck sköter företagsledningen.

Entreprenören uppskattar verkligen vad de två Vario-maskinerna kan göra och vet vad skillnaden är jämfört med jordbrukstillämpning. ”Ute på åkern är belastningen och dragkraften relativt jämn. Vid den här typen av arbete varierar belastningen däremot stort. Jag kör hela tiden från plan mark upp på sluttningar och sedan tillbaka igen. Det krävs mycket kraft för att ta sig uppför backarna. Dessutom finns här vattenhål och gigantiska hjulfåror, och marken är mjuk och sandig. Traktorn måste klara allt detta. Belastningen på traktorerna ändras flera hundra gånger per dag!”

1050 Vario i uthållighetstest

Eftersom Renè och Marcel Rönnebeck redan har lämnat in ett anbud på ett nytt stort uppdrag för återställning av ett före detta dagbrott har de redan börjat planera maskinanvändningen. En sak som är säker är att Fendt-traktorerna kommer att användas på anläggningsplatsen. Med tanke på hur tungt arbetet är är bröderna även intresserade av nya Fendt 1000 Vario. De har faktiskt testat en Fendt 1050 Vario under en dag.

Renès utlåtande är tydligt: ”Fendt 1050 Vario körde uppför sluttningar med en lutning på över 12 %. Inte ens dumpern tog sig upp, trots att den är sexhjulsdriven. Det är otroligt imponerande!”

Traktorernas nya, smarta 4WD-koncept och de 500 hästkrafterna övertygade på både föraren och chefen. ”En annan sak som är otroligt imponerande är att 1050 Vario inte ens behöver en frontvikt. Den kan dra den stora treaxlade tippvagnen utan frontvikt och håller sig kvar på marken utan problem. Här använder vi 900-serien med frontvikter; annars skulle de sväva i luften.”

Fram till juli måste teamet från BTF Rönnebeck GmbH hämta ytterligare 200 000 m³ material från jordvallarna och köra det till sänkan. Därefter kommer marken i det skredfarliga området framför avstjälpningsplatsen och längs sluttningarna att vara packad och stabiliserad. Jordvallarna formas till terrasser för att vattenflödet ut ur sänkan ska förbättras. ”Bland anläggningsföretagen pratas det om att det finns tillräckligt många områden som behöver återuppodlas i de tidigare gruvområdena för att vi ska ha fullt upp i 30–35 år”, svarar Renè på frågan om hur den framtida orderingången ser ut. ”Myndigheterna anser att alla grustag, brunkolsdagbrott och upplagsplatser måste återuppodlas. Det som idag ser ut som ett månlandskap kommer alltså först att bli en nyodling och så småningom förvandlas till ett naturparadis för växter och djur – med hjälp av två Fendt-traktorer.

Tack vare den smarta fyrhjulsdriften och det integrerade däcktryckssystemet VarioGrip är inte ens den djupaste av alla fåror något problem för Fendt 1050 Vario.

”Fendt 1050 Vario körde uppför sluttningar med en lutning på över 12 %. Inte ens dumpern tog sig upp, trots att den är sexhjulsdriven.”

Dagens landskap är resultatet av många års gruvdrift. På vissa platser startade brytningen redan för 150 år sedan. För att kolet skulle kunna brytas flyttades floder och diken. Till och med hela byar flyttades för att ge plats åt dagbrotten. Bilden visar en transportbrygga i Klettwitz dagbrott på 1960-talet. (Foto: ©LMBV)