360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Da vi bor og arbejder i en meget bakket region, glemte vi alt om kategorien med 200 hk og gik direkte til traktorene med 300 hk og derover.
René Messer, landmand og maskinstationsejer, Kanton Argau, Schweiz - Fendt 211, 716, 939 Vario
Da vi bor og arbejder i en meget bakket region, glemte vi alt om kategorien med 200 hk og gik direkte til traktorene med 300 hk og derover.

Schweizisk gylleekspert

Tag hver dag, som den er. Det er mottoet for landmand og maskinstationsejer René Messer fra Kanton Aargau i Schweiz. Hans gård, der ligger på en bakke med en fantastisk udsigt til Habsburg, kan se tilbage på en turbulent historie og har lært ham meget om livet. I dag har han ammekøer og driver desuden en succesrig maskinstation sammen med sin kone, Regula. Han er kendt langt uden for regionen som specialist i gylle- og gærrester.

Da gyllevognen fra Agromesser for det meste befinder sig på vejen, er dækkene valgt derefter. Traktorerne har særlige vejdæk, og gylletankene er forsynet med HGV-dæk.

For ca. 20 år siden brændte den gård, som havde været i familie Messers eje i mere end 100 år, ned til grunden. "Brandstifteren, en pyroman fra området, forsøgte fem gange at brænde vores ejendom af," fortæller han om de forfærdelige begivenheder fra 1989 til 1991, der påvirkede ham og hans familie meget. "Hvis du skal begynde forfra igen efter et så stort tab, der ikke på nogen måde dækkes helt af forsikringen, skal du kæmpe dig fremad for fuld gas og give mere end 100 procent." På det tidspunkt blev der stadig malket køer på gården, og derfor blev stalden til 20 malkekøer først genopbygget. I mellemtiden er bedriften med malkekvæg blevet til en besætning med 20 ammekøer og en Angus-tyr, primært på grund af de lave mælkepriser. "Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt til, at vi kan leve af det, og derfor stillede vi os selv det spørgsmål, hvad der skulle ske med vores gård," forklarer René Messer.

Forbuddet mod slam fra rensningsanlæg åbnede nye muligheder.

"Min far arbejdede også altid uden for gården. Han var ansat i en virksomhed, der specialiserede sig i anvendelsen af slam fra rensningsanlæg. Da forbuddet mod slam fra rensningsanlæg blev diskuteret i midten af 90'erne, ønskede virksomheden ikke længere at investere i udstyr. Det gav mig chancen for at gå ind i den branche som underleverandør og overtage hele distributionen. På det tidspunkt arbejdede vi i spidsbelastningsperioderne med vores traktorer, da lastbilerne ikke kunne klare det i markerne i dårligt vejr." I 2001 overtog René Messer forældrenes gård og grundlagde Agromesser maskinstation sammen med sin kone Regula, og virksomheden har nu syv eksterne medarbejdere.

Da loven om forbud mod slam fra rensningsanlæg trådte i kraft i efteråret 2006, havde mange svinefarme problemer med at komme af med deres gylle, især i Kanton Luzern. Fosforindholdet i jorden var for højt, og vandkvaliteten i søerne var dårlig. Kanton Argau var den region, der havde anvendt mest slam fra rensningsanlæg på landbrugsområder. Så på den ene side var der stor efterspørgsel efter flydende gødning der, og på den anden side gav det Kanton Luzern mulighed for at fjerne gylle fra regionen.

"Vi leverede så gylle til de kunder, der hidtil havde modtaget slam fra rensningsanlæg. Det hele fungerede, og det kører stadig i dag efter ophavsmandsprincippet. Det betyder, at de, der har for mange dyr, og som ellers ikke ville få direkte betaling, betaler regningen. Vores kunder får leveret gratis gylle. I mellemtiden er antallet af dyr reduceret i Kanton Luzern, så vi har opdelt vores kerneopgaver. På den ene side anvender vi gylle til landbrugsvirksomheder og landbrugsfællesskaber. Og på den anden side har vi endnu en indtægt i den såkaldte grønne tommelfinger, biogasanlægget," forklarer René Messer. I Schweiz findes der ingen faciliteter til vedvarende råstoffer. der findes kun genindvindingsanlæg. Det betyder, at det i Schweiz kun er genindvindelige materialer som f.eks. gylle, kornsubstrater eller kaffegrums samt andre rester fra fødevareproduktionen, der kommer til biogasanlæggene. "Her har vi specialiseret os i udbringning af gæringsrester. Her har vi den nødvendige viden," siger han.

Fleksibel og skånsom anvendelse af gylle

At Agromesser virkelig er specialist i gylle og gæringsrester kan ses på mange måder. Gyllen bringes ikke ud i marken med gyllevogne som sædvanligt, men med et slangesystem. "Det betyder, at vi kan køre en tom traktor med en monteret sprederenhed rundt i marken og trække en slange bag os." Hver traktor og anhænger, Messer har tre i arbejde, medbringer op til 900 meter slange. Gyllen leveres af pumper med en kapacitet på 25 kubikmeter på gyllevognene, der er placeret i udkanten af marken. To til tre traktorer og anhængere, bestående af en Fendt fra 900 Vario-serien og en treakslet gyllevogn bringer gyllen ud til marken. "På den måde kan vi blive på vejen med vores store transportmængder, og vi er meget fleksible både på små og store marker. Det forhindrer desuden sammenpresning af jorden og giver os mange flere arbejdsdage, da vi også kan køre på dage med dårligt vejr.

Endnu en fordel er, at vi med det monterede slangesystem kan anvende forholdsvis små traktorer, vores 716 Vario og 411 Vario. Disse områder ville ellers kun blive anvendt til græsning." Afgørende for systemets høje effektivitet er det meget kraftige pumpesystem på gyllevognene. René Messer har udviklet dette system i samarbejde med virksomheden Bossin. Agromesser er generalimportør for Bossini. "Tanken fyldes på kun 7 minutter, og det tager kun 12 minutter at tømme den i marken. Det er muligt takket være en kombination af en vakuumpumpe og en centrifugalpumpe. Først fyldes tanken med vakuum, indtil pumpen virkelig arbejder hårdt, og derefter går centrifugalpumpen med høj kapacitet i gang og pumper gyllen ca. 5000 gange i minuttet. Det betyder, at gyllen ikke i så høj grad klæber fast på græsset, den bevæger sig bedre gennem, slangerne, og den kan pumpes hurtigere," forklarer Messer om fordelene.

Lav egenvægt og et fantastisk bremsesystem overbeviser

Effektivitet var desuden en af de vigtigste årsager til, at han valgte det tyske traktormærke Fendt. Virksomheden er vokset med Fendt og har nu 12 Fendt-traktorer i sin maskinpark: Begyndende med en helt ny 939 Vario og ned til en 211 Vario og endelig en Fendt Farmer 2. "Da vi for mere end 10 år siden overvejede at skifte fra vogne med 2 aksler til treakslede vogne for at kunne øge kapaciteten og dermed producere med færre omkostninger, søgte vi efter nye traktorer. Da vi bor og arbejder i en meget bakket region, glemte vi alt om kategorien med 200 hk og gik direkte til traktorene med 300 hk og derover. Foruden den høje effekt med op til 390 hk overbeviste Fendt os hovedsageligt med dens lave egenvægt og dens fantastiske bremsesystem med trykluftsbremser. Fordi sikkerhed for os har topprioritet,” siger René Messer. Pumpesystemet er specielt fremstillet til smarte landmænd, akslerne er ikke standard. "På vores gyllevogne er de første to aksler stive, og den tredje er en selvstyrende aksel. Det er også af hensyn til sikkerheden. Styrede aksler kan ikke fås med fjederakkumulatorer, og den bedste sikkerhed med trykluftsbremsesystemer opnås i kombination med akkumulatorer." Endnu en fordel ved denne aksel er helt klart den mindre venderadius.

René Messer præsenterer stolt sin 930 Vario, den første Fendt, som han købte fra ny i 2006. Den har nu 12.500 arbejdstimer bag sig og bruges nu kun som ekstra traktor.

Temaet sikkerhed spiller en stor rolle i maskinstationen Agromesser, og det kan ses ved, at alle Fendt-traktorer er forsynet med LED-belysning, specialdæk, et bakkamera samt et ekstra signalhorn. "Det er ikke kun i vores udstyr, at vi lægger vægt på sikkerhed. Alle vores førere skal regelmæssigt deltage i kørekurser. Vores førere kører trods alt meget på vejen," fortæller Messer. Maskinstationen bruger i alt 10.000 arbejdstimer udelukkende til transport på vejen. Det er gennemsnitligt 1700 arbejdstimer om året for 900 Vario'erne, der udelukkende anvendes til kørsel på vejene. Alle opgaver planlægges fra marken. "Da jeg arbejder med slangerne i marken hele dagen, koordinerer jeg også turene derfra," forklarer Messer. "Jeg kan godt lide at være i traktoren og marken, fordi jeg selv gerne vil arbejde på stedet hos mine kunder. Kunderne sætter stor pris på, at chefen altid er der," tilføjer Regula Messer, der tager sig af bogholderiet.

René og Regula Messer med Martin Lieberherr fra GVS Agrar AG

Det er ikke kun gylleopgaverne i en radius af 50 km, der skal koordineres og administreres. Agromesser tilbyder endvidere andre serviceydelser: "Foruden gylleudbringningen, der er den største del af vores virksomhed, transporterer vi også korn, spreder kalk, slår græs og presser ensilage." Med en så høj udnyttelsesgrad er planlægning af afgørende betydning, men også at maskinerne er meget driftssikre. Og Messer sætter stor pris på Fendts traktorer. Foruden traktorerne spiller gode forhandlere og kompetente kontaktpersoner en afgørende rolle. Og lige netop det har vi hos Odermatt Landmaschinen AG i Hunzenschwil, et datterselskab af GVS Agrar AG, og vores lokale Fendt-forhandler," siger Messer, der roser Martin Lieberherr fra GVS Agrar.