360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Med Section Control har jeg sparet 6–7 % på pesticider, gødning og frø.
Maskinstationsejerne Heiner Müller og Joachim Pfannstiel-Wolf, Tyskland - Fendt Variotronic, 718 til 936 Vario
Med Section Control har jeg sparet 6–7 % på pesticider, gødning og frø.

Spar tid og omkostninger med Fendt Variotronic

For at kunne opfylde de stadig stigende behov fra landbruget i fremtiden, stoler landbrugsvirksomheder mere og mere på præcisionslandbrug. Disse løsninger omfatter Variotronic-betjeningsgrænsefladen med VarioGuide, VarioDoc Pro, SectionControl, VariotronicTI automatic og ISOBUS. Heiner Müller, landmand i Rommerskirchen, og Joachim Pfannstiel-Wolf, chef for Leyen-Nesselrode GbR og Land Expert Dienstleistungen OHG, har stor erfaring med de meget moderne teknologier fra Fendt.

Nogle gange sker alt sammen på en gang. Fordi chipsfabrikken har brug for friske kartofler lige nu. Efter en lang ventetid er vejret endelig rigtigt til plantning af kartofler til næste års høst. I den periode skal alle arbejdsprocedurer fungere gnidningsløst, alle forløb skal være indarbejdet, og de moderne landbrugsmaskiner skal være klar til anvendelse. I 2005 overtog Heiner Müller sine forældres 250 år gamle gård i Rommerskirchen, Rheinland. "Jeg er landmand med liv og sjæl. Jeg er født med landbrug," ler han. I dag er der særligt travlt på hans gård. Kartoflerne til fremstilling af chips skal ikke kun have en bestemt størrelse og kvalitet. De skal desuden være vasket, og sten samt grønne kartofler skal sorteres fra.

Den unge landmand har fire fuldtidsansatte samt en praktikant og tre sæsonarbejdere. Nogle af arbejderne er stadigvæk på marken, der ligger 5 km væk, for at plante industrikartofler. Ud over kartoflerne er sukkerroer, raps, vinterhvede og majs også med i afgrøderotationen på gården. Dette skal alt sammen administreres korrekt. Tiden er en vigtig faktor.

Heiner Müller sammen med sine sønner Franziskus og Cornelius på gården i Rommerskirchen.
Landmand Heiner Müller (til venstre) og Michael Zumfeld, AGCO ATS Product Engineer, i en fagsnak i den mark, hvor der skal plantes kartofler ved hjælp af VarioGuide RTK og SectionControl.

6-7 % besparelser i omkostninger.

To kombinationer af Fendt-traktorer og plantemaskiner kører præcise runder på den gode jord. De efterlader perfekt lige volde bag dem. Med en afstand på nøjagtig 36 meter oprettes der et spor til pesticidsprederen. Dataene til dette er blevet indgivet i Fendt-terminalen på forhånd. "Vi bruger f.eks. VarioGuides automatiske styresystem med RTK-præcision til at plante kartoflerne meget præcist og lige. Det reducerer i høj grad traktorførerens arbejdsbelastning. Traktoren kører automatisk i det rigtige spor, så føreren kan rette hele sin opmærksomhed på redskabet. "Det betyder, at vi kan optimere udnyttelsen af vores maskine og endda arbejde om natten i perioder med spidsbelastning," forklarer Heiner Müller sin anvendelse af det automatiske styresystem. Takket være det behøver han ikke længere at vende for enden af marken. I stedet for at skulle vende på forageren kører maskinkombinationen i en bue og laver det næste såbed med den præcist forudberegnede afstand. Af hans fire Fendt-traktorer er 718, 720 og 824 forsynet med VarioGuide, og desuden er to af dem udstyret med SectionControl. "Med SectionControl sparer jeg mellem seks og syv procent på pesticider, gødning og frø," forklarer han. Den automatiske SectionControl sparer arbejdstid. På forageren tager systemet over og slår sektionerne til og fra, så snart der forekommer uønsket overlapning. Det reducerer overlapning på forageren, når der sås sukkerroer med præcisionssåning, eller når der plantes kartofler. Tidligere skulle de overskydende planter fjernes med håndkraft.

Heiner Müllers roemark, der blev tilsået for 3 uger siden. Der er ikke sået dobbelte rækker. SectionControl på dette nøjagtighedsniveau til individuel såning af korn er kun mulig med et RTK-korrektionssignal.
RTK-korrektionssignal. RTK står for "Real Time Kinematic", og systemet er optimalt velegnet til kørsel og styring med GPS-præcision på landbrug. Ud over GPS-signalet kan en traktor med VarioGuide RTK modtage RTK-korrektionssignaler fra det mobile internet til korrektion af nøjagtigheden banerne imellem. De har en nøjagtighed på 2,5 cm mellem banerne.

Enkel dataoverførsel med USB-nøgle

Når jorden er frosset om vinteren, kører Heiner Müller hen over marken og registrerer markens grænser og sporlinjer med GPS og RTK-korrektionssignalet. Når så arbejdet i marken begynder om foråret, overfører han bare dataene til andre terminaler ved hjælp af USB-nøglen. Nu kan pesticider og gødning spredes med den størst mulige præcision. ISOBUS-redskabsstyringen i Variotronic-betjeningsfladen på Fendt-terminalen meddeler alle ISOBUS-kompatible kartoffelplantemaskiner helt præcist, hvor rækkerne er placeret. ISOBUS-grænsefladen er ikke kun den afgørende forbindelse til redskabet til Fendt Variotronic. "Vi kan desuden placere op til ti funktioner fra redskabet på multifunktionsjoysticket. Det gør vi ved at gå til ISOBUS-indstillingerne i terminalen. Det gør det lettere at betjene maskinen," siger Michael Zumfeld, AGCO ATS Product Engineer, og peger på Fendt-terminalen. Han rådgiver og yder support til AGCO-forhandlere og-distributører, men også til brugere, vedrørende alle spørgsmål i forbindelse med Fuse Technologies og FendtVariotronic-strategierne. I dag gør han holdt hos Heiner Müller.

Såning af gulerodsfrø med VarioGuide RTK og VarioDoc Proat the Leyen-Nesselrode GbR nær Grevenbroich.

RTK-nøjagtighed på 2,5 cm

"Det er kun medarbejderne hos vores kunder, der regelmæssigt opdateres om den sidste nye teknologi. Vores salgskonsulenter inden for GPS-teknologi deltager i kurser to gange om året. Sammen med Fendt laver vi imidlertid nu onlineundervisning eller videoundervisning," forklarer Frank von Ameln, administrerende direktør for RWZ-Agrartechnik-Zentrum Rommerskirchen og formand for RTK-Verbund Rheinland. En nøjagtighed på 2,5 cm er mulig med RTK-korrektionssignal. Korrektionsdataene sendes via radiosystemet eller mobilnetværket. "Alt fungerer vældig godt med Fendt og den særlige Fendt-terminal. ISOBUS-kompatible redskaber kan sluttes til Fendt-terminalen via ISOBUS-stikket," forklarer von Ameln. I følge ham sælger RWZ Technikgruppe Rommerskirchen omkring 130 Fendt-traktorer hvert år. I serierne 500, 700, 800 og 900 er ni ud af ti solgte Fendt-traktorer allerede forberedt til GPS. Af disse er mere end halvdelen forsynet med en fuld version af RTK VarioGuide. I denne region anvendes RTK-nøjagtigheden primært til dyrkning af grøntsager, kartofler, sukkerroer og majs.

Arbejdet er gjort langt lettere med det automatiske styresystem VarioGuide: Sascha Boeken kan koncentrere sig fuldt ud om redskabet, Fendt-traktoren forbliver i sporet.

Martin Bellen måler hele tiden efter. Såmaskinen er indstillet til at fastholde en afstand på 4 cm mellem 3 sårækker på en vold.

Martin Bellen vejer og måler i marken. Der skal sås ca. 3,1 millioner gulerodsfrø pr. hektar.

Fra marken direkte til computeren: Driftsleder Joachim Pfannstiel-Wolf modtager det afsluttede job fra fra Sascha Boeken, fører i en Fendt-traktor med VarioDoc Pro.

Præcisionsarbejde: såning af gulerødder

Kun 10 km fra Heiner Müllers gård har Joachim Pfannstiel-Wolf i Grevenbroich engageret sig i grøntsagsdyrkning. Han er direktør for to virksomheder, landbrugsvirksomheden Leyen-Nesselrode GbR og serviceudbyderen Land Expert Dienstleistungen OHG. Det er i slutningen af maj. I dag skal de sidste områder tilsås med gulerødder. Det er derfor, at marken ligner et friluftslaboratorium lige nu: Martin Bellen håndterer målebægere, vægt, tabeller, målebånd, blyanter og papirlapper. Fordi der skal anvendes nøjagtig 3,1 mio. frø pr. hektar. De to såmaskiner skal derfor indstilles præcist. Hver maskine sår frø i fire volde med en afstand på 75 cm. Martin Bellen stiger ned fra sin Fendt 720 Vario, måler, vejer frøene, noterer mængden pr. række og justerer såskiverne på såmaskinen. Indtil frøene placeres korrekt. Fordi frø er dyre. Ca. 1200 euro/hektar. Bedriften har kontrakt på 70 hektar gulerødder til en supermarkedskæde. Gulerødderne må højst være 2,8 cm tykke. De sås derfor forholdsvis sent.

Med VarioGuide RTK laver maskinkombinationerne præcist hver fire volde med gulerodsfrø.

Det er sjovt at arbejde med Variotronic

Styresystemet VarioGuide RTK og det professionelle dokumentationssystem VarioDoc Pro fra Fendt giver velkommen aflastning fra koncentreret målearbejde. De tre førere, Martin Bellen, Sascha Boeken og Manuel Maaßen, morer sig helt klart med at bruge dem. Det er ikke kun deres begejstring for landbrugsmaskiner, der gør det så let for dem at håndtere de elektroniske hjælpemidler. Det er den regelmæssige undervisning på gården eller hos RWZ Rommerskirchen, der opdaterer de unge mænd til den sidste nye teknologi. Fordi alle virksomhedens fire Fendt-traktorer, to 930, en 936 og en 720 Vario er udstyret med denne teknologi. "Vi anvender VarioGuide med foragerautomatik og VarioDoc Pro til alle vores kulturer. Vi er meget tilfredse med det, og vi sparer både omkostninger og arbejdstid," forklarer Joachim Pfannstiel-Wolf. Det betaler sig, fordi han bearbejder i alt 1200 hektar i regionen på otte steder ned tre medarbejdere og en praktikant. De vigtigste kulturer er vinterhvede, raps, byg, sukkerroer og grøntsager. Han anvender VarioGuide og RTK-netværket alle steder ved hjælp af RTK-basestationerne, der er fordelt ud over hele Rheinland. Det sparer penge.

Hvert sekund et signal fra RTK-stationen.

"Kørslen er mere afslappet med VarioGuide RTK. Det automatiske styresystem er virkelig en hjælp, når du hele tiden skal kunne se redskabet. Nærmeste RTK-station befinder sig 8 kilometer væk i Rommerskirchen. Jeg modtager et signal hvert sekund, hvis jeg kører i det rigtige spor," forklarer Sascha Boeken, der anvender en undergrundsløsner inden der sås gulerødder på den tørre mark for at frilægge den mere fugtige jord. Når en opgave er afsluttet, sender han resultaterne fra Fendt-terminalen i traktoren direkte til computeren i chefens kontor via VarioDoc Pro og en mobilradioapp. Derefter modtager han en bekræftelse på terminalen. Hvis daten for maskinen ændres, sendes disse oplysninger fra kontorets computer til Fendt-terminalen. Det gør dokumentationen langt nemmere. Nu er det slut med håndskrevne papirlapper, der ender på kontoret, når arbejdet i marken er slut.

Variotronic: Joachim Pfannstiel-Wolf benytter VarioGuide og VarioDoc til såning af gulerødder

Se i videoen, hvordan driftslederen administrerer 1200 ha fordelt på otte områder.

RTK-Verbund Rheinland eG

Frank von Ameln, administrerende direktør for RWZ-Agrartechnik-Zentrums Rommerskirchen, foran hovedbygningen hos Fendts distributør. I de sidste fire år har RWZ solgt ca. 100 automatiske VarioGuide RTK-styresystemer fra Fendt i regionen omkring Rommerskirchen. Der er imidlertid solgt langt flere i hele RWZ-salgsområdet.

RTK-Verbund Rheinland eG, der har hovedkvarter i 41844 Wegberg, Nordrhein-Westphalen, blev grundlagt i 2011. Grundlægger og formand er Frank von Ameln. Netværket omfatter fem forhandlere af landbrugsmaskiner, to landmænd og for tiden support til mere end 100 kunder, der modtager RTK-korrektionssignaler gennem 15 basestationer med otte repeatere. Der sendes via radioforbindelse eller mobilnetværket med en RTK-nøjagtighed på 2,5 cm. (www.rtk-verbund-rheinland.de)