360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Siden vi bor og arbeider i et svært kupert område, gikk vi rett opp på traktorer i 300 hk-klassen.
René Messer, bonde og entreprenør, Kanton Argau, Sveits - Fendt 211, 716, 939 Vario
Siden vi bor og arbeider i et svært kupert område, gikk vi rett opp på traktorer i 300 hk-klassen.

Den sveitsiske eksperten på avløpsslam og bløtgjødsel

Ta hver dag som den er. Det er mottoet til bonden og entreprenøren René Messer fra kanton Aargau i Sveits. Gården hans ligger på en høyde med en fantastisk utsikt til Habsburg, som kan se tilbake på en turbulent historie og som har lært ham mye om livet. I dag driver han også en vellykket entreprenørvirksomhet i tillegg til melkekyr sammen med sin kone Regula. Han er kjent langt utover regionen som spesialist på avløpsslam og bløtgjødsel.

Siden bløtgjødselutstyret fra Agromesser-selskapet stort sett er å finne på vegen, har dekkene blitt valgt deretter. Traktorene har spesielle veg-dekk og tankevognene har HGV-dekk.

For ca. 20 år siden brant Messer's familiegård ned, en gård som de hadde eid i over 100 år. "En brannstifter, en pyroman fra nabolaget, prøvde fem ganger å brenne ned eiendommen vår", sier han, og forklarer de forferdelige hendelsene i årene fra 1989 til 1991, som hadde en stor påvirkning på ham og hans familie. "Hvis du må starte på nytt igjen etter et så stort tap, som på ingen måte ble fullstendig dekket av forsikringen, må du stå på med full gass og gi mer enn 100 prosent." På den tiden ble kuene fortsatt melket på gården, så fjøset for de 20 melkekyrne ble bygd opp igjen først. Nå har melkeproduksjon i mellomtiden blitt skiftet ut med en flokk med 20 ammekyr og en okse av Angus-rasen, først og fremst på grunn av de dårlige melkeprisene. "Selvfølgelig er det alene ikke nok til å leve av, så vi spurte oss selv på den tiden hvordan vi kunne fortsette med gården", forklarer René Messer.

Forbudet med tradisjonell spredning av avløpsslam og bløtgjødsel åpnet nye muligheter.

"Min far hadde alltid jobbet utenfor gården. Han ble ansatt i et selskap som har spesialisert seg spredning av avløpsslam. Da forbudet for tradisjonell spredning av avløpsslam og bløtgjødsel har vært diskutert siden midten av 90-tallet, ønsket ikke selskapet lenger å investere i utstyr. Det var min mulighet til å gå inn i virksomheten som en underleverandør og ta over hele distribusjonen. På den tiden dekket vi allerede de bratte arealene med traktorer, siden lastebiler ikke kunne håndtere dårlige værforhold ute på jordene." I 2001 overtok René Messer foreldrenes gård og grunnla Agromesser entreprenørfirma sammen med sin kone Regula, som nå har syv eksterne medarbeidere.

Når loven som forbyr bruk av tradisjonell spredning av bløtgjødsel trådte i kraft høsten 2006, fikk mange grisegårder problemer med å blir kvitt bløtgjødsel, spesielt i kantonen Luzern. Fosforinnhold i bakken var for høyt, og kvaliteten på vannet i innsjøene var dårlig. Kantonen Aargau var den regionen som hadde søkt om mest spredning av bløtgjødsel på jordbruksarealer. Så, på den ene siden, var det en stor etterspørsel etter bløtgjødsel der, og på den andre siden, var det en mulighet for kantonen Luzern å transportere bløtgjødselen ut av regionen.

"Så vi leverte bløtgjødsel til våre kunder, som vi hadde levert frem til nå. Det hele virket, og er fortsatt oppe og går i dag i samsvar med utslippsbestemmelsene. Det betyr at de som har for mange dyr, og ellers ikke ville motta støtten, betaler nå regningen. Våre kunder får dermed levert bløtgjødselen gratis. I mellomtiden har antall dyr blitt redusert i kantonen Luzern, så vi har delt opp vår kjernevirksomhet. På den ene siden, leverer vi bløtgjødsel til landbruksbedrifter og kollektivbruk. Og på den andre, som en ekstra inntektskilde, har vi de såkalte grønne fingre, dvs. biogassanlegg", forklarer René Messer. Det er ingen fasiliteter for fornybare råvarer i Sveits, bare gjenvinningsstasjoner. Det betyr at i Sveits går resirkulerbart materialer, f.eks. bløtgjødsel, kornsubstrater eller kaffegrut samt annet avfall fra matproduksjonen, til biogassanlegg. "Her har vi spesialisert oss på anvendelse av gjærdingsrestene da vi har den nødvendige kunnskapen," sier han.

Spredning av bløtgjødsel som er fleksibel og skånsom mot jorda

At Agromesser-selskapet er en virkelig spesialist på slam og gjæringsrester, kan ses på mange områder. Slammet eller bløtgjødselen spres ikke ut på jordene med gjødselvogner på tradisjonell måte, men med et slangesystem. "Det betyr at vi kjører en tom traktor med en spredeenhet rundt på jordet, og trekker en slange bak oss." Hver traktor og vogn som Messer har tre enheter av, frakter med seg opp til 900 meter slange. Slammet/bløtgjødselen pumpes ut fra pumper med en 25 m3 kapasitet, som er montert på vogner som står på kanten av feltet. To til tre traktorer og tankvogner, bestående av Fendt i 900 Vario-serien og treakslede tankvogner bringer slammet/gjødselen til feltet. "På denne måten kan vi frakte store volumer og er veldig fleksible på små og store arealer. Dette hindrer også jordpakking og gir oss mange flere dagers drift, siden vi også kan kjøre på dager med dårlig vær.

En annen fordel er at med slangespredersystemet, kan vi spre bløtgjødsel i bratt terreng ved hjelp av relativt små traktorer, vår 716 Vario og 411 Vario. Disse områdene vil ellers bare ha blitt brukt til beite." Avgjørende for den høye virkningsgraden til systemet er det meget kraftige pumpesystemet på tankvognene. René Messer utviklet systemet i samarbeid med Bossini-selskapet. Agromesser er også hovedimportøren for Bossini. "Tanken fylles på kun syv minutter og tømmes på jordet på knapt tolv minutter. Dette oppnås ved kombinasjonen av en vakuumpumpe og en sentrifugalpumpe. Tanken fylles først ved hjelp av undertrykk inntil pumpen virkelig jobber hardt, så settes sentrifugalpumpen med høy kapasitet i drift og kutter opp gjødselen med inntil 5000 ganger i minuttet. Gjødselen fester seg ikke så mye til graset, det flyter bedre gjennom slangene og kan pumpes raskere", sier Messer som forklarer fordelene.

Lav egenvekt og et fremragende bremsesystem er overbevisende

Effektivitet var også en av de viktigste grunnene til at han valgte det tyske traktormerke Fendt. Selskapet vokste opp med Fendt og har nå tolv Fendt-traktorer i sin flåte med en splitter ny 939 Vario ned til en 211 Vario, og for ikke å glemme, en Fendt Farmer 2. "Når vi vurderte å skifte fra tandem til treakslede tankvogner for med enn ti år siden for å øke volumet for mer kostnadseffektiv produksjon, så vi også etter nye traktorer. Siden vi bor og arbeider i et svært kupert område, gikk vi rett opp på traktorer i 300 hk-klassen. I tillegg til en høy effekt på inntil 390 hk, overbeviste Fendt oss hovedsakelig gjennom lav egenvekt og eksepsjonelt trykkluft bremsesystem. Fordi sikkerhet har topp prioritet hos oss," sier René Messer. Pumpesystemet er spesielt produsert for smarte bønder. Akslene er også skreddersydd. "På våre vogner er de to fremre akslene stive og den tredje er selvstyrende. Dette er også på grunn av sikkerhet. Styrende aksler leveres ikke med fjærbremser og den beste sikkerheten med trykkluftbremser oppnås kun i kombinasjon med fjærbremser." En annen fordel med den styrende akselen, er klart mindre svingradius.

René Messer presenterer stolt sin 930 Vario, den første Fendt'en han kjøpte ny i 2006. Med 12500 arbeidstimer, blir den brukt som reservetraktor i dag.

Temaet sikkerhet spiller en stor rolle hos Agromesser, som kan ses i sammenheng med at alle Fendt-traktorer er utstyrt med LED-lys, spesialdekk, et ryggekamera og et ekstra signalhorn. "Vi tar ikke bare hensyn til viktige sikkerhetsfunksjoner, men våre førere må også gjennomgå føreropplæring regelmessig. Tross alt er førerne våre mye på vegen," understreker Messer. Firmaets traktorer når totalt opp mot 10 000 arbeidstimer på vegtransport alene. Det er et gjennomsnitt på 1700 arbeidstimer i året for 900 Vario, som brukes utelukkende til kjøring på veg. Alle operasjoner planlegges fra feltet. "Siden jeg jobber med slangesprederne ute på jordene hele dagen lang, koordinere jeg transporten derfra," forklarer Messer. "Jeg liker å være på traktoren og ute på jordene, fordi jeg ønsker å gjøre arbeidet for kundene mine ute på jordene selv. Kundene setter pris på at sjefen også er der," legger Regula Messer til, som tar seg av bokføringen.

René og Regula Messer sammen med med Martin Lieberherr fra GVS Agrar AG

Ikke bare transport og spredning av gjødsel i en radius på opptil 50 kilometer må koordineres og styres. Agromesser tilbyr også andre tjenester: "I tillegg til gjødselvirksomheten, som er den største delen av virksomheten vår, transporterer vi også korn, sprer kalk, slår gras og presser til surfôr." Med en så høy utnyttelsesgrad, er det avgjørende at maskinene har den høyeste driftssikkerheten, i tillegg til god planlegging. Og Messer setter absolutt pris på dette hos Fendt-traktorer. "I tillegg til traktoren selv, spiller gode forhandlere og kompetente kontakter en avgjørende rolle. Og det er det Odermatt Landmaschinen AG i Hunzenschwil, et datterselskap av GVS Agrar AG, og vår lokale Fendt-forhandler, er i alle fall", sier Messer mens han lovpriste Martin Lieberherr fra GVS Agrar.