360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Driftsleder Konrad Miosge - Landbrukskooperativ Dankmarshausen

I bygg, hvete og rapsfrø arbeider den rent og ryddig.

Konrad Miosge, AG Dankmarshausen, Dankmarshausen, Tyskland - Fendt IDEAL 8T, IDEAL 9T, 936, 942 Vario

I bygg, hvete og rapsfrø arbeider den rent og ryddig.

Tresking med utsikt over "Monte Carlo"

Omgitt av en støvsky, tresker en Fendt IDEAL 9T raps foran den pittoreske landsbyen Dankmarshausen – i bakgrunnen et stort, hvitt fjell, "Monte Kali" eller "Kalimandscharo". Solen steker fra himmelen på denne varme augustdagen med 36 grader. “Perfekt for innhøstingen”, sier Konrad Miosge, driftsleder i AG Dankmarshausen.

Fendt IDEAL 9T tilhører Agargenossenschaft Dankmarshausen, forkortet til AG Dankmarshausen, det samme gjør de ti Fendt Vario traktorene, som er i bruk rundt det hvite Kaliberg på et område på over 2300 hektar. Selskapet er lokalisert i Werra-Suhl-dalen i Thüringen, midt i et av de største områdene for utvinning av kaliumklorid i Tyskland.

Fendt IDEAL skal høste i gjennomsnitt 700 hektar per år, og siden det er varmt og tørt i august dette året, er innhøstingsforholdene veldig gode. "På denne måten har vi ingen tidsnød under høstingen – det er også bra for førerne våre," sier Konrad Miosge fornøyd. Ofte er Innhøstingstidene korte, været er vekslende og to treskere må være i drift. "Litt mer regn i vekstsesongen, så ville forholdene til og med være perfekte." Utbyttet denne høsten var 7-9 t/ha i hvete, 7,5-8,5 t/ha i rug og 6,5-8 t/ha i vinterbygg. “Det er et solid resultat for 2020, men absolutt ikke et rekordår. Arealdekningen til Fendt IDEAL er god og korntapene er også lave”, sier driftslederen fornøyd.

Ingen trekser uten beltedrift

Siden 2014 har bare Fendt-treskere med beltedrift kjørt for selskapet, før Fendt IDEAL var det en hybrid tresker fra Fendt, en Fendt 9490X. “En tresker uten beltedrift er ikke lenger et alternativ for oss. De siste tre årene har det vært ganske tørt, men spesielt når forholdene er fuktige, er beltedrift uslåelig”, sier Konrad Miosge. “I tillegg er det bedre vektfordeling på grunn av det store kontaktarealet. Med full tank veier treskeren rundt 40 t og vekten er hovedsakelig på forakselen. Med beltedrift kan vi redusere bakketrykket og distribuere det bedre. Den høye komforten i kabinen er et annet pluss”. På mer enn 1400 hektar ble hvete, rapsfrø, rug, bygg, lupiner og erter dyrket i år, og Fendt IDEAL 9T kjørte også inn alle avlinger i år. "I bygg, i hvete og også her i raps fungerer det pent og ryddig," sier skurtreskeroperatør Martin Andres. “Det var bare litt vanskeligere med bygg, men det er tilfelle for alle treskere fordi halmen i bygget er lengre.” I 2019 kjørte en Fendt IDEAL allerede på gården, men den gangen hadde vi også en Fendt IDEAL 8T. Men den viste seg å være for liten til driften. "Vi er veldig godt fornøyde med Fendt IDEAL 9T", sier Konrad Miosge.

Martin Andres står foran en Fendt IDEAL 9T.

“Å kjøre skurtresker har alltid vært drømmen min”, forteller Martin Andres. Han har sittet bak rattet på Fendt IDEAL siden sommeren 2019.

Fendt IDEAL 9T sett forfra ved tresking.

“I bygg, hvete og raps arbeider den rent og ryddig.

Det beste for halmen

"Vi forer dyrene våre med halm, så vi trenger store mengder av det", forklarer Uwe Teske, styreleder i AG Dankmarshausen, det er en avgjørende faktor. Fendt IDEAL har bevist sin styrke, fordi "halmkvaliteten til Fendt IDEAL er flott, den kan gjøre det nesten like bra som en shaker. Vi gir den toppkarakteren for dette”, roser Konrad Miosge. De presser i gjennomsnitt 10.000 baller per år, og i år regner vi til og med rundt 10.500. "Vi gir halmen tilbake på landet vårt som fast gjødsel, det er tross alt verdifull gjødsel”, forklarer han videre. To eldre generasjoner 936 sprer for tiden den faste gjødselen på marken, og den nye Fendt 942 Vario jobber med den faste gjødselen med en Horsch Joker 8 RT. "Vi har vært lojale Fendt-kunder i 20 år", forklarer Uwe Teske. Christian Poppe fra Raiffeisen Waren GmbH Kassel i Bebra spilte en stor rolle i dette. Fordi de gode råd fra Christian Poppe, men også det gode samarbeidet med Raiffeisen og med Thomas Stieglitz, Retail Manager Fendt, er veldig viktig for AG Dankmarshausen. "På denne måten kan vi løse mindre og større problemer raskt og enkelt”, sier Konrad Miosge.

Fendt IDEAL 9T sett fra siden i kornåkeren
Tresket korn holdes i to hender.
Vilt storfe fra AG Dankmarshausen i marka og i vannet.

Dankmarshausen oppdrettslag

Dankmarshausen-gruppen ble opprettet ut fra en LPG-planteproduksjon og et LPG-husdyrhold. I 2020 har samvirkeforetaket 78 medlemmer, 47 ansatte og 2 traineer. Promotering av unge talenter er viktig for dem, slik at motiverte unge mennesker vil fortsette å jobbe i landbruket i fremtiden. I tillegg fører Teske og Miosge tilsyn med et naturvernprosjekt med vilt storfe og ville hester i et nærliggende våtmarksområde.